ИЗБРАНА СНИМКА
ПРЕДСТОЯЩО:
За 31-ва поредна година НЧ "ЖАР 2002" град Казанлък, организира Сирни Заговезни, ритуал "По клади"

За 31-ва поредна година НЧ "ЖАР 2002" град Казанлък, организира Сирни Заговезни, ритуал "По клади", на поляната пред Етнографски комплекс "Кулата", в град Казанлък!
Уважаеми съграждани и гости на град Казанлък, елате със семействата си на празника, да се огреем и пречистим край огъня, да извием кръшно българско хоро и си поискаме прошка!
Станете част от Ритуал за здраве и плодородие!

https://www.facebook.com/events/411839754583800

 

Продължава...
НАМЕРЕТЕ НИ И ВЪВ ...

Народно читалище " Ж А Р 2002 "

Народно читалище „ЖАР 2002“ е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение в община Казанлък. Чрез основната му дейност, се осъществява културен живот и приобщаване на гражданите към постиженията на науката, изкуството и културата. Като читалище с фолклорна насоченост, работи за запазване на обичаите и традициите на българския народ и утвърждаване на националното самосъзнание.

Организира и участва в инициативи като: фестивали, събори, тържества, концерти и други.

Читалище „ЖАР 2002“ извършва своята дейност в населено място с 47 000 жители.

Основните задачи за развитието на читалищната дейност, Читалището реализира с активната дейност на преподаватели, ръководители, творци, читалищни дейци, любители на различните изкуства. Сътрудничи си с училищата, църквите и различни организации от неправителствения сектор, както и с местния бизнес в град Казанлък.

Работата с хора с увреждания е един от приоритетите му. Интегрирането на различните етноси, е една от основните задачи реализирани от Читалището. Подпомага работещите в читалището, в обучения за повишаване на квалификацията им.

І. Любителско художествено творчество

В Читалището творят и се развиват колективи, формации, ателиета и др. с над 400 участника в тях. Ежедневната посещаемост в Читалището, на хора с различна възраст и интереси, надхвърля 60 човека.

І.1. Младите хора са обхванати в различни творчески форми, а именно:

 • Фолклорен Ансамбъл „Палавници“
 • Танцова Формация „Луди млади“
 • Фолклорен ансамбъл „Жар“
 • Танцова формация „ЖАР“
 • Танцова формация „…И нещо повече“ – танцови разработки за сценична изява
 • Танцова формация „От Извора“
 • Спортни и забавни танци
 • Школа по Характерни танци - деца и възрастни
 • Група за Балкански фолклор

Преданията се разказват и съхраняват чрез:

 • Групи за автентичен и изворен фолклор
 • Танцова формация „От Извора“

Сръчните ръце на деца и възрастни багрят, и ваят в Ателиета:

 • Приложни изкуства– подготвят и изработват сувенири, плакети и др., за нуждите на организираните от Читалището национални фестивали, както и извън него.
 • Изобразително изкуство
 • Индивидуална работа с деца и възрастни
 • Битови народни инструменти
 • Пеене и музика
 • Арт терапия за хора със специфични потребности

- Клуб по фолклор за хора със специални потребности

І.2. Клубовете, кръжоците, школите и курсовете са отворени, а бройката на участниците в тях е над 300 участника.

 • Клуб „Бит и традиции“ – участва във филмови продукции, ритуали, възстановки
 • Клуб по Етнография – осъществява Краеведски мероприятия, Видеотеки,

Презентации и Семинари

 • Школа по Изобразително изкуство - деца и възрастни
 • Школа приложни изкуства – деца и възрастни
 • Школа Горещ батик – деца възрастни
 • Школа „Знам и мога“ – участия в литературни конкурси и фестивали
 • Школа „Писнала, запяли, заиграли“ по народно пеене, музика и инструменти
 • Кръжок по Бродерия и Плетиво - Групите допринасят за красотата на народните носиите. Изработени и реставрирани са над 100 носии. Същите са уникални по своята същност и носят индивидуалността на изпълнителя. Част от тях обогатяват музейната сбирка.
 • Кръжок по приложни изкуства – изработват сувенири, плакети и пр..

Арт терапия, с деца и възрастни със специфични потребности.

 • Клуб за народни хора и ръченици „Жар“ - 4 направления, 5 групи, с различен обхват и дейност – представителен възрастни /І и ІІ /, представителен детски /І и ІІ/ напреднали, начинаещи, временни – сезонни
 • Клуб за народни хора и ръченици „От Извора“
 • Школа по Характерни танци - деца и възрастни
 • Спортни и забавни танци
 • Курс по Танци - Всички преминали през обучението, включващо разработки от различните етнографски области, танцуват, представят себе си, града и страната ни.

Ръководят самодейни групи по танци, в други населени места.

 • Курсове по Изобразително изкуство, Музика и Танц – подготовка за прием в училища по изкуствата
 • Кандидат-студентски курсове – подготовка за прием във учебни заведения по

Изкуствата

За изграждането и реализирането на различните културни продукти, в Читалището работят и творят специалисти, от различните области на Културата. Чрез качественото обучение, се продължава повишаването на художествено – творческите постижения, на любителските колективи. Изявите им се доближават до професионалното изкуство. Председателят, на Читалището работи, на обществени начала. Читалищен Секретар, няма. Организирането, провеждането и пр. на мероприятията, се извършва изцяло от ръководителите и преподавателите, ръководени от Председателя.

 

ІІ. Културна и творческа дейност на Читалището

Популярната или още масовата култура, това е „народната“ култура, която в

Читалището, включва чествания, изложби, тематични фолклорни вечери, народни веселия, творчески дни, репетиционен процес в танцовите зали, преподавателска работа в ателиетата, организиране на Weekend, сезонен и поклоннически туризъм и много др., събрани в 52-те седмици в годината. Всички щатни преподаватели активно работеха както в залите и ателиетата, така и в изнесени и онлайн часове по различните дейности. Ежегодно се организира Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“ в Казанлък и всички фолклорни читалищни формации вземат участие в него. Националното детско надиграване „За Ръчица“ събра танцуващите деца от областта и страната.

 

ІІ.1. Организираните мероприятия от Читалището са с обхват от над 5000 участника:

 • Тематични фолклорни вечери – Жаркотеки
 • Ритуали на Богоявление, Трифон Зарезан, Сирни Заговезни, Розобер
 • Обичаи Парен петел, Гергьовден, Еньов ден
 • Националното надиграване „Тъпан бие, хоро се вие“
 • Национално детско надиграване „За Ръчица“
 • Тур обиколки „По пътя на траките и розите“ с гости на града през годината – Коледна витрина
 • Коледуване 24/25 декември

Творческите дни

Творчески подготвителни школи и пленери

ІІ.3. Изложби, конкурси, пленери, ателиетата, работилници нашето Читалище организира и представя по нестандартни начини в зависимост от темата, т.е на открито, в  църковен двор, етнографска къща, МОЛ-ве и пр.

ІІ.4. Тематични изяви

 • „Фолклор, бит и традиции“ – присъствено и онлайн
 • „Танцувай… с нас“ – Юли /Август
 • Творческа школа – море / балкан

Народно читалище „ЖАР 2002“ град Казанлък и за напред ще търси иновативни форми за привличане на младите хора, изхождайки от техните интереси и  потребности. Съхраняването на националните традиции, ценности и фолклор от хора в активна възраст, е сред основните му приоритети. Популяризиране на културно-историческото наследство, е неговата гордост. Утвърждаването на Читалището, като обществен образователен, информационен център, осигуряващ равен достъп за всички, е ежедневната му работа.

Читалищната дейност не може да се притегли. Тя е нещо, което се гледа с различни очи и се усеща от различни сърца. Дейност, която винаги има няколко гледни точки и винаги всички са правилните.